Samen Vissen met de bewoners van het Vondelhuys

Joop Petrusma namens het bestuur weer bedankt voor je inzet